§ 17 Biljardtingets oppgaver

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Lov, retningslinjer og kontrakter > Lov > IV - Ting, styre, utvalg mv >

§ 17 Biljardtingets oppgaver

 

 

 

 

 

Logo_NBLOV FOR NORGES BILJARDFORBUND

 

1.Biljardtinget skal:

1.Godkjenne de fremmøtte representantene.

2.Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3.Velge dirigent, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4.Behandle beretning for Norges Biljardforbund.

5.Behandle Norges Biljardforbunds regnskap i revidert stand.

6.Behandle forslag og saker.

7.Fastsette kontingent og avgifter.

8.Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett.

9.Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere Norges Biljardforbunds regnskap.

10.Foreta følgende valg

a.President og Visepresident

b.3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer, som rangeres fra 1-2.

c.Kontrollkomité med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer

d.Representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

e.Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem

f.Disiplinærutvalg med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer

 

2.President og Visepresident velges enkeltvis. De øvrige 3 medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.