§ 18 Idrettens markeds-, medie- og arrangementsrettigheter

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Lov, retningslinjer og kontrakter > Lov > V - Øvrige bestemmelser >

§ 18 Idrettens markeds-, medie- og arrangementsrettigheter

 

 

 

 

 

Logo_NBLOV FOR NORGES BILJARDFORBUND

 

For regler om markeds-, medie- og arrangementsrettigheter, gjelder NIFs lov kapittel 14.