§ 1 Formål

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Lov, retningslinjer og kontrakter > Lov > I - Innledende bestemmelser >

§ 1 Formål

 

 

 

 

Logo_NBLOV FOR NORGES BILJARDFORBUND

 

 

 

Norges Biljardforbunds formål er å fremme biljardidrettene i Norge, og representere biljardidrettene internasjonalt. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på de verdier som er vedtatt av Idrettstinget.