§ 20 Oppløsning - Sammenslutning - Utmelding

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Lov, retningslinjer og kontrakter > Lov > V - Øvrige bestemmelser >

§ 20 Oppløsning - Sammenslutning - Utmelding

 

 

 

 

 

Logo_NBLOV FOR NORGES BILJARDFORBUND

 

For regler om oppløsning, utmelding mv., gjelder NIFs lov § 6-6.