§ 25 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Lov, retningslinjer og kontrakter > Lov > V - Øvrige bestemmelser >

§ 25 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker

 

 

 

 

 

Logo_NBLOV FOR NORGES BILJARDFORBUND

 

1.For alminnelige disiplinærforføyninger og sanksjoner gjelder NIFs regelverk. For øvrig gjelder Biljardforbundets kamp- og konkurranseregler.

 

2.For straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs regelverk.