§ 25 Bestemmelser om konkurranseforbud

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Lov, retningslinjer og kontrakter > Lov > V - Øvrige bestemmelser >

§ 25 Bestemmelser om konkurranseforbud

 

 

 

 

 

Logo_NBLOV FOR NORGES BILJARDFORBUND

 

Idrettsstyret og styret i Norges Biljardforbund kan nekte organisasjonsledd og medlem av organisasjonsledd tilsluttet NIF rett til å utøve eller til å medvirke i konkurrerende virksomhet gjennom deltakelse, medlemskap, eller samarbeid med andre rettssubjekter. Nektelse krever saklig grunn.