§ 26 Avtaler og samarbeid mellom Norges Biljardforbund og næringslivet

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Lov, retningslinjer og kontrakter > Lov > V - Øvrige bestemmelser >

§ 26 Avtaler og samarbeid mellom Norges Biljardforbund og næringslivet

 

 

 

 

 

Logo_NBLOV FOR NORGES BILJARDFORBUND

 

Avtaler og samarbeid mellom Norges Biljardforbund og næringslivet reguleres i NIFs lov kapittel 13.