§ 27 Oppløsning - Sammenslutning

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Lov, retningslinjer og kontrakter > Lov > V - Øvrige bestemmelser >

§ 27 Oppløsning - Sammenslutning

 

 

 

 

 

Logo_NBLOV FOR NORGES BILJARDFORBUND

 

1.Forslag om oppløsning av Norges Biljardforbund må først behandles på ordinært biljardting. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært biljardting 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

 

2.Ved oppløsning eller annet opphør av Norges Biljardforbund, tilfaller Norges Biljardforbunds overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av Idrettsstyret. Ved utmelding eller tap av medlemskap tilfaller Norges Biljardforbunds eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret hvis det er ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler.

 

3.Sammenslutning med annet særforbund anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 26.