§ 29 Oppløsning - Sammenslutning - Utmelding

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Lov, retningslinjer og kontrakter > Lov > V - Øvrige bestemmelser >

§ 29 Oppløsning - Sammenslutning - Utmelding

 

 

 

 

 

Logo_NBLOV FOR NORGES BILJARDFORBUND

 

1.Særforbund som ønsker å melde seg ut av NIF, sender melding om dette direkte til Idrettsstyret og anses utmeldt 3 måneder etter at Idrettsstyret har mottatt meldingen.

 

2.Forslag om oppløsning av Norges Biljardforbund må først behandles på ordinært biljardting. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles det til ekstraordinært Biljardting som avholdes tidligst 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

 

3.Ved utmelding eller tap av medlemskap skal eiendeler opparbeidet som en direkte følge av særforbundets medlemskap i NIF, tilfalle et formål godkjent av Idrettsstyret. Ved oppløsning eller annet opphør, tilfaller Norges Biljardforbunds overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av Idrettsstyret.

 

4.Vedtak om sammenslutning med andre særforbund, og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette, fattes med 2/3 flertall på Biljardtinget.