§ 2 Organisasjon

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Lov, retningslinjer og kontrakter > Lov > I - Innledende bestemmelser >

§ 2 Organisasjon

 

 

 

 

Logo_NBLOV FOR NORGES BILJARDFORBUND

 

 

 

1.Norges Biljardforbund er en sammenslutning av alle idrettslag som organiserer Pool, Snooker og/eller Carambole, og som er medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Norges Biljardforbund kan organisere idrettslagene i særkretser/regioner.

 

2.Norges Biljardforbund er medlem av NIF og de internasjonale forbundene for Pool, Snooker og Carambole. og skal overholde deres respektive regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for Norges Biljardforbund uavhengig av hva som måtte stå i Norges Biljardforbunds egen lov.
 

3.For regler om Biljardforbundets plikt til å overholde NIFs regelverk og vedtak gjelder NIFs lov §§ 2-2 og 2-3.

 

4.For regler om opptak av nye idretter i Norges Biljardforbund, samt endring av særforbundets navn, gjelder NIFs lov § 6-3.