§ 2 Organisasjon

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Lov, retningslinjer og kontrakter > Lov > I - Innledende bestemmelser >

§ 2 Organisasjon

 

 

 

 

Logo_NBLOV FOR NORGES BILJARDFORBUND

 

 

 

1.Norges Biljardforbund er en sammenslutning av alle idrettslag som organiserer Pool, Snooker og/eller Carambole, og som er medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Idrettslagene kan organiseres i særkretser/regioner.

 

2.Norges Biljardforbund er både medlem av NIF og de internasjonale forbundene for Pool, Snooker og Carambole, og skal følge deres respektive regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for Norges Biljardforbund uavhengig av hva som måtte stå i Norges Biljardforbunds egen lov.

 

3.Opptak av nye idretter i Norges Biljardforbund, samt endring av Norges Biljardforbunds navn, må godkjennes av Idrettsstyret. Idrettsstyret avgjør om den nye aktivitetener forenlig med NIFs formål og oppfyller NIFs definisjon av idrett. Ved avslag kan Norges Biljardforbund fremme forslag om opptak av den nye idretten på Idrettstinget.