§ 2 Organisasjon

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Lov, retningslinjer og kontrakter > Lov > I - Innledende bestemmelser >

§ 2 Organisasjon

 

 

 

 

Logo_NBLOV FOR NORGES BILJARDFORBUND

 

 

 

1.Norges Biljardforbund er en sammenslutning av alle idrettslag som organiserer Pool, Snooker og/eller Carambole, og som er medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Norges Biljardforbund kan organisere idrettslagene i særkretser/regioner.

 

2.Norges Biljardforbund er medlem av NIF og de internasjonale forbundene for Pool, Snooker og Carambole.
 

3.For regler om Biljardforbundets plikt til å overholde NIFs regelverk og vedtak gjelder NIFs lov §§ 2-2 og 2-3.

 

4.For regler om opptak av nye idretter i Norges Biljardforbund, samt endring av særforbundets navn, gjelder NIFs lov § 6-3.