§ 3 Oppgaver og myndighet

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Lov, retningslinjer og kontrakter > Lov > I - Innledende bestemmelser >

§ 3 Oppgaver og myndighet

 

 

 

 

Logo_NBLOV FOR NORGES BILJARDFORBUND

 

For regler om Biljardforbundets oppgaver og myndighet, gjelder NIFs lov § 6-2, samt NIFs lov §§ 2-2 og 2-3.