§ 4 Medlemskap

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Lov, retningslinjer og kontrakter > Lov > I - Innledende bestemmelser >

§ 4 Medlemskap

 

 

 

 

Logo_NBLOV FOR NORGES BILJARDFORBUND

 

 

 

1.Alle idrettslag som organiserer Pool, Snooker og/eller Carambole  og er medlem av NIF, har rett til å bli medlemmer i forbundet.

 

2.Søknad om medlemskap sendes Norges Biljardforbund via idrettskretsen. Utmelding skjer på samme måte.