§ 4 Medlemskap, kontingent og avgifter

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Lov, retningslinjer og kontrakter > Lov > I - Innledende bestemmelser >

§ 4 Medlemskap, kontingent og avgifter

 

 

 

 

Logo_NBLOV FOR NORGES BILJARDFORBUND

 

 

 

1.Idrettslag som organiserer Pool, Snooker og/eller Carambole  og er medlem av NIF, kan søke om å bli medlem i Biljardforbundet.

 

2.Søknad om medlemskap sendes Norges Biljardforbund via idrettskretsen. Utmelding skjer på samme måte.

 

3.Biljardforbundet kan fastsette kontingent og avgifter.

 

4.Skyldig kontingent eller avgifter fastsatt av Biljardtinget medfører tap av møterett, stemmerett og forslagsrett til og på Biljardtinget.

 

5.Forbundsstyret kan frata idrettslag medlemskapet i Biljardforbundet dersom laget skylder kontingent eller avgift, ikke overholder NIFs eller Biljardforbundets regelverk eller vedtak, eller på annen måte vesentlig misligholder sine medlemsforpliktelser.