§ 5 Kjønnsfordeling

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Lov, retningslinjer og kontrakter > Lov > II - Tillitsvalgte og ansatte >

§ 5 Kjønnsfordeling

 

 

 

 

Logo_NBLOV FOR NORGES BILJARDFORBUND

 

 

For regler om kjønnsfordeling i styre, utvalg mv. og ved representasjon til Idrettstinget, gjelder NIFs lov § 2-4.