§ 5 Kontingent/avgifter

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Lov, retningslinjer og kontrakter > Lov > I - Innledende bestemmelser >

§ 5 Kontingent/avgifter

 

 

 

 

Logo_NBLOV FOR NORGES BILJARDFORBUND

 

1.Forbundstinget kan fastsette kontingent og avgifter for sine medlemslag.

 

2.Skyldig kontingent/avgifter medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på forbundstinget. Styret kan frata lag, som skylder kontingent eller avgift for mer enn ett år etter forfall, medlemskapet i Norges Biljardforbund, og anbefale overfor NIF at laget fratas medlemskap i NIF. Reglene i NIFs lov § 10-2 gjelder tilsvarende.