§ 6 Stemmerett, valgbarhet og forslagsrett mv.

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Lov, retningslinjer og kontrakter > Lov > II - Tillitsvalgte og ansatte >

§ 6 Stemmerett, valgbarhet og forslagsrett mv.

 

 

 

 

 

Logo_NBLOV FOR NORGES BILJARDFORBUND

 

For regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett, gjelder § 12 og NIFs lov §§ 2-5, 2-6 og 2-7.