§ 7 Inhabilitet

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Lov, retningslinjer og kontrakter > Lov > II - Tillitsvalgte og ansatte >

§ 7 Inhabilitet

 

 

 

 

Logo_NBLOV FOR NORGES BILJARDFORBUND

 

 

For regler om inhabilitet gjelder NIFs lov § 2-8.