§ 8 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Lov, retningslinjer og kontrakter > Lov > II - Tillitsvalgte og ansatte >

§ 8 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

 

 

 

 

Logo_NBLOV FOR NORGES BILJARDFORBUND

 

 

For regler om vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll, gjelder NIFs lov §§ 2-9 og 6-6 (5).