§ 9 Refusjon av utgifter. Godtgjørelse

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Lov, retningslinjer og kontrakter > Lov > II - Tillitsvalgte og ansatte >

§ 9 Refusjon av utgifter. Godtgjørelse

 

 

 

 

 

Logo_NBLOV FOR NORGES BILJARDFORBUND

 

For regler om refusjon av utgifter og godtgjørelse, gjelder NIFs lov § 2-10.