Posisjoner for sperrede soner, Cadre

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Carambole >

Posisjoner for sperrede soner, Cadre

clip0006

 

clip0007