Rapport - Styringsbarometer

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 > Sak 46/16-18 Orienteringssaker  >

Rapport - Styringsbarometer

 

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

 

oNorges Biljardforbund gjennomførte i november 2016 en spørreundersøkelse i regi av Norges Idrettsforbund. Undersøkelsen, som ble gjennomført anonymt, var rettet mot både ansatte og styremedlemmer med en rekke spørsmål om ledelse, rekruttering – spesielt av kvinner og ungdom, innføring og opplæring i rolle/stilling og relasjonen til NIF. Rapporten er nå mottatt og gjennomgått med organisasjonsavdelingen i NIF. Resultatene i Biljardforbundet er i rapporten sammenliknet med snittresultatene i de andre særforbundene som har gjennomført undersøkelsen. Totalt sett ligger vårt forbund veldig likt snittet i de øvrige forbundene. Styret vil gjennomgå rapporten for å se om det er tiltak som bør iverksettes.