Rekruttere

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Virksomhetsplan > 2018-2022 > Kjerneprosesser >

Rekruttere

 

 

 

clip0015

Med «rekruttere» menes økning i antall personer som blir medlem og deltar i aktiviteter. Rekruttering kan også bety rekruttering av tidligere medlemmer til fornyet aktivitet.