Retningslinjer

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Lov, retningslinjer og kontrakter >

Retningslinjer

 

 

 

 

 

Logo_NBRETNINGSLINJER

 

Dette kapittelet inneholder informasjon om de til enhver tid gjeldende retningslinjer som benyttes i Norges Biljardforbund.

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

 

 

Gullmerke

 

Sølvmerke

 

Organisasjonsnormer

 

Mot krenkende adferd

 

Valgkomité