Sak 01/18-20 Generalforsamling i EBSA

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 18-20 >

Sak 01/18-20 Generalforsamling i EBSA

 

 

 

Logo_NBSTYREVEDTAK

 

 

Saksbakgrunn

EBSA (European Billiards & Snooker Association) avholder sitt årsmøte i Bukarest (ROM) 27. juni 2018. Arbeidsutvalget har vedtatt at Norge skal sende inn 3 forslag til dette møtet (se vedlegg). Alle handler om saken hvor styret i EBSA har tatt seg til rette – uten å avklare med medlemslandene – i forbindelse med konflikter i de internasjonale snookerorganisasjonene.

 

En konsekvens av disse handlingene kan bli at IOC fratar biljard den olympiske anerkjennelsen – noe som igjen kan få store økonomiske konsekvenser for en rekke europeiske forbund og utøvere (i alle grener) samt at biljard aldri kommer på det olympiske programmet.

 

Det mest ytterliggående forslaget som er sendt fra Norge er et mistillitsforslag til det sittende styret i EBSA med ønske om at de fratrer.

 

I forbindelse med møtet bør Norge – som forslagsstiller – være til stede.

 

Styrevedtak i saksnr. 01/18-20

Generalsekretæren representerer Norges Biljardforbund under årsmøtet til European Billiards & Snooker Association i Bukarest 27. juni 2018 og legger frem for forsamlingen de norske forslagene som er innsendt.

 

Vedtaksdato

16.05.2018