Sak 03/18-20 Orienterings- og informasjonssaker

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 18-20 >

Sak 03/18-20 Orienterings- og informasjonssaker

 

 

 

 

Logo_NBSTYREVEDTAK

 

 

Saksbakgrunn

Organisering nasjonalt

Organisering internasjonalt

Finansiering

Økonomiske retningslinjer og satser ved representasjon

«Ren utøver» - krav til styremedlemmer

Status – Idrettsregistreringen

Styreportal

TBR – Turneringsbestemmelser og regler

Utøverkontrakter og lederinstrukser

 

Styremøtet hadde en inngående gjennomgang de ovennevnte punktene – for nye og gamle styremedlemmer. Styret presiserte behovet for lederinstrukser før sommerens mesterskap.

 

 

Styrevedtak i saksnr. 03/18-20

Orienteringene ble tatt til etterretning.

 

 

Vedtaksdato

03.06.2018