Sak 04/16-18 Orienteringssaker

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 >

Sak 04/16-18 Orienteringssaker

 

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

Idrettsregistreringen

oNy rapporteringsprosess fra 2016

oStørre krav til klubbene

oEn del tekniske utfordringer

oNedgang i aktivitetstall

oOppdatere historiske tall

Disiplinærutvalg

oGjennomgang av instruks og regelsett for utvalget

oInnholdet må avklares og godkjennes av NIF

Styreportal

oNytt system for samhandling i styret og utvalg

oLagt til rette av NIF – tilpasset av NB

oUtviklet i SharePoint

oSkal erstatte Trello, som har vært i bruk de siste tingperiodene

Presidentens blogg

oPresidenten vil med ujevne mellomrom publisere på hjemmesiden

oMottar gjerne innspill fra styremedlemmer

Team Norway

oOrientering fra Vegar Kristiansen

oTanker, idéer, status, fremdrift

 

Styrevedtak i saksnr. 04/16-18

Orienteringene ble tatt til etterretning.