Sak 04/18-20 Møteplan for styret frem til Tinget 2020

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 18-20 >

Sak 04/18-20 Møteplan for styret frem til Tinget 2020

 

 

 

 

Logo_NBSTYREVEDTAK

 

 

Saksbakgrunn

Ut ifra erfaringene fra tidligere tingperioder er det nødvendig å fastsette styremøter i et langsiktig perspektiv. Det er tidligere diskutert at det vil være fornuftig å avholde styremøter annen hver måned. Dersom vi fjerner ett møte om sommeren vil det si 5 møter i løpet av kalenderåret. Det må besluttes hvor mange møter som skal være fysiske – og dermed utvides til også å gjelde lørdagen.

 

Det må påregnes enkelte ad hoc styremøter i tillegg til de planlagte møtene.

 

Arbeidsutvalget (AU) setter opp møter ved behov.

 

 

Styrevedtak i saksnr. 04/18-20

Følgende møteplan ble vedtatt i Tingperioden:

 

Styremøte nr. 02/18-20        Skype        02. september 2018 (NC Elite Pool)

Styremøte nr. 03/18-20        Skype        04. november 2018 (NM Lag Snooker)

Styremøte nr. 04/18-20        Skype        13. januar 2019

Styremøte nr. 05/18-20        Fysisk        16.-17. mars 2019

Påske                                18.-22. april 2019

Ledermøte                        Fysisk        11.-12. mai 2019

Styremøte nr. 06/18-20        Skype        16. juni 2019

Styremøte nr. 07/18-20        Skype        01. september 2019

Styremøte nr. 08/18-20        Fysisk        02.-03. november 2019

Styremøte nr. 09/18-20        Skype        15. januar 2020

Styremøte nr. 10/18-20        Skype        15. mars 2020

Påske                                09.-13. april 2020

Forbundsting                        Fysisk        25.-26. April 2020

 

 

Vedtaksdato

03.06.2018