Sak 05/16-18 Møteplan for styret frem til Tinget 2018

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 >

Sak 05/16-18 Møteplan for styret frem til Tinget 2018

 

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

Saksbakgrunn:

Ut ifra erfaringene i forrige tingperiode er det nødvendig å fastsette styremøter i et langsiktig perspektiv. Det er tidligere diskutert at det vil være fornuftig å avholde fysiske styremøter annen hver måned. Dersom vi fjerner ett møte om sommeren vil det si 5 fysiske møter i løpet av kalenderåret.

 

Styrevedtak i saksnr. 05/16-18

Følgende plan for styremøter og ledermøte/forbundsting ble vedtatt:

 

Styremøte nr. 2/16-18        03.-04. September 2016

Styremøte nr. 3/16-18        29.-30. Oktober 2016 (NC Elite Pool)

Styremøte nr. 4/16-18        14.-15. Januar 2017

Styremøte nr. 5/16-18        11.-12. mars 2017

Styremøte nr. 6/16-18        01.-02. April 2017 (usikkerhet ifm EM Pool)

Påske                                13.-17. April 2017

Klubbledermøte                06.-07. Mai 2017

Styremøte nr. 7/16-18        02.-03. September 2017

Styremøte nr. 8/16-18        04.-05. November 2017

Styremøte nr. 9/16-18        13.-14. Januar 2018

Styremøte nr. 10/16-18        10.-11. Mars 2018

Påske                                29. mars – 02. April 2018

Forbundsting                28.-29. April 2018 (usikkerhet ifm EM Pool)