Sak 05/18-20 Fullmakter

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 18-20 >

Sak 05/18-20 Fullmakter

 

 

 

 

Logo_NBSTYREVEDTAK

 

 

Saksbakgrunn

I henhold til notat om økonomisk rapportering (punkt 1.2.1 Prinsipper om delegering og fullmakter) skal styret på første styremøte etter Tinget delegere de nødvendige fullmakter. Dette skal også rapporteres inn til NIF og Brønnøysund.

 

 

Styrevedtak i saksnr. 05/18-20

 Følgende fullmakter gis:

 

Styret til president og generalsekretær

oGjelder f.o.m. 3. juni og inntil et nyvalgt Forbundsstyre forlenger eller gir andre fullmakter.

oUndertegnede ble på Norges Biljardforbunds Forbundsting 29. april 2018 valgt som Forbundsstyre frem til neste Forbundsting.

oVi bekrefter med vår underskrift at president Robert Gelin Rysjedal og generalsekretær Frode Myhre Larsen sammen tegner (gis signaturrett) for Norges Biljardforbund i ovennevnte periode.

President til generalsekretær i drifts- og formalitetssaker

oSom valgt president for tingperioden f.o.m. 3. juni 2018 t.o.m. Forbundstinget 2020 bekrefter jeg herved at generalsekretær Frode Myhre Larsen i drifts- og formalitetssaker, herunder ansettelser, kan tegne alene for Norges Biljardforbund (gis prokura).

 

 

Vedtaksdato

03.06.2018