Sak 06/16-18 Fullmakter

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 >

Sak 06/16-18 Fullmakter

 

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

Saksbakgrunn:

I henhold økonomisk rapportering skal styret på første styremøte etter Tinget delegere de nødvendige fullmakter. Dette skal også rapporteres inn til NIF og Brønnøysund.

 

Styrevedtak i sak 06/16-18

Følgende fullmakter gis:

Styret til president og generalsekretær

oGjelder f.o.m. 22. mai og inntil et nyvalgt Forbundsstyre forlenger eller gir andre fullmakter.

oUndertegnede ble på Norges Biljardforbunds Forbundsting 16. april 2016 valgt som Forbundsstyre frem til neste Forbundsting.

oVi bekrefter med vår underskrift at president Robert Gelin Rysjedal og generalsekretær Frode Myhre Larsen sammen tegner (gis signaturrett) for Norges Biljardforbund i ovennevnte periode.

President til generalsekretær i drifts- og formalitetssaker

Som valgt president for tingperioden f.o.m. 22. mai 2016 t.o.m. Forbundstinget 2018 bekrefter jeg herved at generalsekretær Frode Myhre Larsen i drifts- og formalitetssaker, herunder ansettelser, kan tegne alene for Norges Biljardforbund (gis prokura).