Sak 06/18-20 Organisasjonsnormer

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 18-20 >

Sak 06/18-20 Organisasjonsnormer

 

 

 

 

Logo_NBSTYREVEDTAK

 

 

Saksbakgrunn

Forbundet innførte i 2015 organisasjonsnormer for internt bruk av forbundets ansatte, tillitsvalgte, utøvere og ledere. Det bør på første møte etter Tinget besluttes om organisasjonsnormene skal videreføres, endres eller fjernes. Organisasjonsnormene skal eventuelt underskrives at den enkelte personen dette gjelder.

 

 

Styrevedtak i saksnr. 06/18-20

Organisasjonsnormene videreføres i tingperioden 18-20.

 

 

Vedtaksdato

03.06.2018