Sak 07/16-18 Organisasjonsnormer

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 >

Sak 07/16-18 Organisasjonsnormer

 

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

Saksbakgrunn:

Forbundet innførte i 2015 organisasjonsnormer for internt bruk av forbundets ansatte, tillitsvalgte, utøvere og ledere. Det bør på første møte etter Tinget besluttes om organisasjonsnormene skal videreføres, endres eller fjernes. Se vedlegg i styrerommet.

 

Organisasjonsnormene er også beskrevet i virksomhetsplanens fokusområde «Organisasjonsutvikling» hvor de står oppført både under forbundets og klubbenes oppgaver.

 

Styrevedtak i sak 07/16-18

Organisasjonsnormene videreføres i tingperioden 16-18.