Sak 07/18-20 Økonomisk rapportering

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 18-20 >

Sak 07/18-20 Økonomisk rapportering

 

 

 

 

Logo_NBSTYREVEDTAK

 

 

Saksbakgrunn

Ofte tar økonomidiskusjoner og rapporter uforholdsmessig mye tid på styremøter, og det er lett å havne i detaljdiskusjoner rundt økonomiske forhold.  For å lette dette arbeidet er det laget et notat som regulerer hvordan rollene i organisasjonen (styret/president/generalsekretær) skal arbeide med økonomi og økonomisk rapportering på en måte som forenkler arbeidet samtidig som styret til enhver tid har nødvendig informasjon for å ivareta sitt ansvar.

 

Dette inneholder også delegeringsprinsipper fra styret til president og fra president til generalsekretær (se sak 05/18-20 Fullmakter).

 

 

Styrevedtak i saksnr. 07/18-20

Notatet om økonomisk rapportering videreføres i Tingperioden 2018-2020.

 

Utseende på økonomirapportene vedtas i sak 10/18-20.

 

 

Vedtaksdato

03.06.2018