Sak 08/16-18 Økonomisk rapportering

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 >

Sak 08/16-18 Økonomisk rapportering

 

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

Saksbakgrunn:

Ofte tar økonomidiskusjoner og rapporter uforholdsmessig mye tid på styremøter, og det er lett å havne i detaljdiskusjoner rundt økonomiske forhold.  For å lette dette arbeidet er det laget et notat som regulerer hvordan rollene i organisasjonen (styret/president/generalsekretær) skal arbeide med økonomi og økonomisk rapportering på en måte som forenkler arbeidet samtidig som styret til enhver tid har nødvendig informasjon for å ivareta sitt ansvar.

 

Dette inneholder også delegeringsprinsipper fra styret til president og fra president til generalsekretær (se sak 06/16-18 Fullmakter).

 

Styrevedtak i sak 08/16-18

Prinsippene i det økonomiske notatet vedtas. Justeringer i rapporteringsformatet foretas eventuelt etter rapportering av 1. tertial 2016.