Sak 09/18-20 Virksomhetsplan

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 18-20 >

Sak 09/18-20 Virksomhetsplan

 

 

 

 

Logo_NBSTYREVEDTAK

 

Saksbakgrunn

Virksomhetsplanen er styrets retningslinjer fra Biljardtinget. Det er innholdet i denne planen som styret blir målt på etter tingperioden. Derfor er det viktig at alle styremedlemmer og varamedlemmer har god innsikt i og et eierforhold til planen.

 

Biljardtinget vedtok i sak 8 - Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett virksomhetsplanen slik den forelå frem til og med fokusområdene. Biljardtinget overlot til styret å utarbeide støtteprosessene etter innspill fra fagdagen og diskusjoner på Tinget. Styret må diskutere fremdrift og arbeidsfordeling for beskrivelse av støtteprosessene.

 

 

Styrevedtak i saksnr. 09/18-20

Arbeidet med støtteprosessene ble påbegynt. Utvalgene forbereder diskusjonsnotat til styremøte nr. 2/18-20 med følgende sammenhenger: Kjerneprosess, satsingsområde, mål, strategi og tiltak.

 

Virksomhetsplanens fokusområder organisasjon og turnering – med underpunkt rekruttering – skal gjenspeiles i alle støtteprosesser.

 

 

Vedtaksdato

03.06.2018