Sak 100/16-18 9-ball på "spot"

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 >

Sak 100/16-18 9-ball på "spot"

 

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

Saksbakgrunn

Det har tidligere vært diskusjoner om NB skal følge WPAs regler eller EPBFs regler når det gjelder plassering av 9-ballen ved åpningsstøt. Styret har konkludert med at WPAs regler skal følges. Dette er også nedfelt i turneringsbestemmelsenes punkt 10.3.8 punkt 1 HER.

 

I desember foretok EPBF en spørreundersøkelse blant medlemsforbund og spillere som omhandler saken.

 

Konklusjonen fra EPBF er at i alle turneringer i regi av EPBF skal 9-ballen plasseres på «spot».

 

Styret må vurdere om NB fortsatt skal følge WPAs regler eller om EPBFs regler skal følges i denne saken. Dersom EPBFs regler skal følges, må det besluttes når endringen skal gjøres gjeldende.

 

Styrevedtak i saksnr. 100/16-18

Norges Biljardforbund følger i denne saken vurderingene til EPBF og legger opp med 9-ballen på spot i 9-Ball – alle klasser. Endringen trer i kraft umiddelbart.

 

Vedtaksdato

12.04.2018