Sak 101/16-18 Handlingsplan - Antidoping

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 >

Sak 101/16-18 Handlingsplan - Antidoping

 

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

Saksbakgrunn

I mars 2017 ble Norges Biljardforbund midlertidig sertifisert som «Rent særforbund» i samarbeid med Antidoping Norge».  Midlertidigheten baserte seg på signaler fra NIF om at de ville innføre strengere krav til særforbundene vedr. deres antidopingarbeid.

 

De nye kravene fra NIF er kommet og Biljardforbundet har sendt en ny sertifiseringssøknad. Forventet sertifisering er uke 18.

 

I den forbindelse må den reviderte handlingsplanen (Antidopingpolicy) vedtas.

 

Styrevedtak i saksnr. 101/16-18

Den reviderte handlingsplanen for antidopingarbeidet vedtas.

 

Vedtaksdato

12.04.2018