Sak 103/16-18 Sikring av lån

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 >

Sak 103/16-18 Sikring av lån

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

Saksbakgrunn

NBs lov §13 punkt 6 (HER) sier at «Norges Biljardforbund kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet

Slik det er praktisert til nå vil ikke en låneavtale/-kontrakt være tilstrekkelig pant uten at avtalen/kontrakten tinglyses.

 

Styrevedtak i saksnr. 103/16-18

Alle fremtidige låneavtaler/-kontrakter tinglyses. Utgifter i forbindelse med dette legges til lånebeløpet og belastes således låntaker.

Det vurderes om eksisterende låneavtaler/-kontrakter skal tinglyses.
 

Vedtaksdato

12.04.2018