Sak 10/16-18 Konstituering - Utvalg

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 >

Sak 10/16-18 Konstituering - Utvalg

 

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

Saksbakgrunn:

Med bakgrunn i tidligere vedtatt AFA-kart samt ny vedtatt virksomhetsplan må styret se på strukturen i forbundet på nytt og muligens også på en ny måte.

 

Virksomhetsplanen omhandler tre fokusområder. Utvalgsstrukturen bør tilpasses disse fokusområdene.

 

Styrevedtak i sak 10/16-18

Det fremlagte AFA-kartet vedtas og publiseres på hjemmesiden. Arbeidsutvalget justerer beskrivelse av arbeidsoppgaver på alle nivåer ut i fra diskusjon i styremøtet og legger frem forslag til vedtak på styreforum.

 

Følgende utvalgsledere ble oppnevnt:

 

Sport                : Arnhild Eiken/Jostein Jullum        
Turnering        : Robert Gelin Rysjedal
Organisasjonsutv.: Helene Lyngmo
Kommunikasjon: Roger André Strand        
Disiplinær        : Utsettes

 

Utvalgsledere – unntatt i disiplinærutvalget – får mandat til å bemanne utvalgene ut i fra behov.