Sak 10/18-20 Regnskap 1.tertial

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 18-20 >

Sak 10/18-20 Regnskap 1.tertial

 

 

 

 

Logo_NBSTYREVEDTAK

 

 

Saksbakgrunn

I henhold til tidligere vedtatte rapporteringsplaner, skal regnskapet legges frem 3 ganger i året (hvert tertial). Regnskapstallene for 1. tertial tas derfor opp til diskusjon og orientering.

 

Styrevedtak i saksnr. 10/18-20

Regnskapsrapporten ble tatt til etterretning. Generalsekretæren avklarer med Miriam Thomassen vedr. ulike regnskapsrapporter. Styret må beslutte tiltak for å bedre sin likviditet.

 

Det gjennomføres et Skype-møte i løpet av juni med dette som tema.

 

 

Vedtaksdato

03.06.2018