Sak 11/16-18 Saker overlevert fra Tinget

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 >

Sak 11/16-18 Saker overlevert fra Tinget

 

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

Saksbakgrunn:

6.2.1Fjerning av rullerende ranking
6.2.2Regler for gruppespill
6.2.3Mediestrategi
       Oppdatere manglende resultater (NUM) i vedlegget
       Publisere prosjektregnskap
       Oversikt over representasjon internasjonale organisasjoner

 

Styrevedtak i sak 11/16-18

Sakene 6.2.1, 6.2.2 og 6.2.3 fra Tinget overføres til utvalgene som innstiller til vedtak på neste styremøte.

Manglende resultater i vedlegget til Tinget er ivaretatt

Generalsekretæren får i oppgave å publisere prosjektregnskap på egnet sted på hjemmesidene.

Administrasjonen (med hjelp fra styret) lager en oppstilling over representasjon på møter i internasjonale organisasjoner.