Sak 11/18-20 Avtale med Thon - gjennom SFA

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 18-20 >

Sak 11/18-20 Avtale med Thon - gjennom SFA

 

 

 

 

Logo_NBSTYREVEDTAK

 

 

Saksbakgrunn

Særforbundsalliansen (SFA) har i mange år hatt en samarbeidsavtale med Thon Hotels. Den siste avtalen gikk egentlig ut 31/12-17, men har vært gjenstand for flere diskusjoner det siste halve året. Det har vært enkelte tilbakemeldinger fra organisasjonen med spørsmål om vi kan klare å få til en bedre hotellavtale. Ny avtale ligger nå klar for signering av særforbundene i SFA og selv om saken normalt burde håndteres av generalsekretæren (jf. prokura), så er det – med bakgrunn i organisasjonens tilbakemeldinger – ønskelig med en politisk forankring.

 

Styrevedtak i saksnr. 11/18-20

Biljardforbundet viderefører avtalen med Thon Hotels.

 

 

Vedtaksdato

03.06.2018