Sak 12/16-18 Virksomhetsplan

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 >

Sak 12/16-18 Virksomhetsplan

 

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

Saksbakgrunn:

Virksomhetsplanen er styrets retningslinjer fra Biljardtinget. Det er innholdet i denne planen som styret blir målt på etter tingperioden. Derfor er det viktig at alle styremedlemmer og varamedlemmer har god innsikt i og et eierforhold til planen.

 

Biljardtinget vedtok i sak 8 - Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett virksomhetsplanen slik den forelå frem til og med fokusområdene. Biljardtinget overlot til styret å utarbeide støtteprosessene etter innspill fra gruppearbeid. Presidenten har gått gjennom alle innspill til støtteprosessene, og skrevet de inn i planen. Det er laget et utkast til strategier og tiltak under hver støtteprosess, men styret må ha en politisk gjennomgang før planen blir vedtatt.

 

Styrevedtak i sak 12/16-18

Virksomhetsplanen ble gjennomgått med fokus på støtteprosesser og innspill som kom fra gruppearbeidet på Tinget. Styret ønsker å bearbeide planen videre i de nyopprettede faggruppene med formål om å kunne beslutte tiltak og prioriteringer knyttet til de ulike fokusområdene på neste styremøte i september.