Sak 12/18-20 Handlingsplan - Antidoping

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 18-20 >

Sak 12/18-20 Handlingsplan - Antidoping

 

 

 

 

Logo_NBSTYREVEDTAK

 

 

Saksbakgrunn

Saken har vært behandlet i styret flere ganger tidligere – senest i sak 101/16-18 (se HER). Etter ytterligere innspill fra Antidoping Norge, med bakgrunn i de nye kravene fra NIF, er handlingsplanen revidert.

 

 

Styrevedtak i saksnr. 12/18-20

Den reviderte handlingsplanen for antidopingarbeidet vedtas.

 

 

Vedtaksdato

03.06.2018