Sak 13/16-18 Betablokkere på dopinglisten

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 >

Sak 13/16-18 Betablokkere på dopinglisten

 

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

Saksbakgrunn/Generalsekretærens anbefaling:

Det har vært pågående diskusjoner rundt unntaksbestemmelser for bruk av betablokkere. Se informasjon HER. Betablokkere står på WADAs dopingliste som forbudt i alle disipliner i konkurranser i organisasjoner som er tilsluttet WCBS.

 

Det har ikke vært tilstrekkelig kommunikasjon med ADN rundt denne problemstillingen i biljard. Ordlyden i det eksisterende regelverket (se link over) kan i verste fall tolkes til at betablokkere er forbudt i alle konkurranser bortsett fra klubbturneringer. Det er mulig for oss som forbund å påvirke hvilke utøvere som blir omhandlet av forbudet i konkurranser på nasjonalt nivå.

 

Vi bør påvirke ADN slik at ordlyden blir på en slik måte at personer som er avhengig av betablokkere ikke blir ekskludert fra biljardsporten.

 

Det bør særskilt vurderes om unntak bør gis i NM for veteraner.

 

Styrevedtak i SAK 13/16-18

Administrasjonen utarbeider forslag til ordlyd i unntaksreglene i samarbeid med ADN. Ordlyden bør være slik at det er mulig å utøve biljardidretten på enkelte nivåer.