Sak 13/18-20 Kurs - kursadministrering

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 18-20 >

Sak 13/18-20 Kurs - kursadministrering

 

 

 

 

Logo_NBSTYREVEDTAK

 

 

Saksbakgrunn

Med bakgrunn i AFA-kartet og behovet for å utdanne – i første omgang – turneringsledere og aktivitetsledere, må det diskuteres hvordan forbundets kursavvikling skal administreres. Dette omhandler både omfang, kursleder(e) og teknisk avvikling. Det må også vurderes om «Kursadmin» (NIFs kurssystem) skal benyttes for påmelding og avvikling.

 

 

Styrevedtak i saksnr. 13/18-20

Dette må sees i sammenheng med sak 8/16-18. Generalsekretæren oppretter dialog med Idrettskretsene for assistanse med gjennomføring av generelle idrettskurs.

 

 

Vedtaksdato

03.06.2018