Sak 14/16-18 Reisekostnadsfordeling Pool Elite

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 >

Sak 14/16-18 Reisekostnadsfordeling Pool Elite

 

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

Saksbakgrunn:

Det har kommet innspill fra Reisa BK – både før og etter Tinget – vedr. saken.

 

Det er ikke tvil om at det for utøvere, som har sitt tilhold i Nord, er en betydelig økonomisk merkostnad å spille enn for de som har sitt tilhold i Midt, Vest, Sør eller Øst. Flere andre idretter opererer med ulike former for støtteordninger slik at en slik forskjell blir utjevnet.

 

Styrevedtak i SAK 14/16-18

Administrasjonen utarbeider forslag til vedtak i saken som fremlegges til styret i god tid før ny sesong.