Sak 14/18-20 Rutiner - håndtering av saker ang. seksuell trakassering og overgrep

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 18-20 >

Sak 14/18-20 Rutiner - håndtering av saker ang. seksuell trakassering og overgrep

 

 

 

 

Logo_NBSTYREVEDTAK

 

 

Saksbakgrunn

Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i vår idrett og er direkte i strid med vår visjon og våre verdier (se virksomhetsplanen). Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert eller reagert på.

 

Norsk idrett har nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering (se Idrettspolitisk dokument, side 11 HER).

 

Det er styret i særforbund og klubber som har ansvar for å gjøre tilgjengelige retningslinjer kjent, mens det er alles ansvar å gripe inn og varsle ved brudd på disse.

 

 

Styrevedtak i saksnr. 14/18-20

Generalsekretæren informerer om saken på hjemmeside og e-post til alle klubber slik at retningslinjene blir kjent i organisasjonen – med oppfordring til klubbene om å gjøre det samme internt i den enkelt klubb. Utøveravtaler, lederinstrukser og organisasjonsnormer tilpasses i henhold til dette.

 

 

Vedtaksdato

03.06.2018