Sak 15/16-18 Pliktig opprykk til Elite

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 >

Sak 15/16-18 Pliktig opprykk til Elite

 

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

Saksbakgrunn:

Med bakgrunn i bl.a. utfordringene i sak 14/16-18 er det utøvere som vurderer å bevisst tape kamper i 1. divisjon for å slippe å rykke opp til Elite. Dette er ikke en bra ting og vi burde se på muligheter for å frasi seg retten til opprykk – uavhengig av hva som er grunnen til en slik reservasjon.

 

Styrevedtak i SAK 15/16-18

Administrasjonen ser på alternative muligheter for å utarbeide et regelverk som forhindrer utilsiktede resultater for å unngå opprykk. Forslag til endring legges frem for styret i god tid før ny sesong.