Sak 15/18-20 Verdigrunnlag og verdiarbeid

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 18-20 >

Sak 15/18-20 Verdigrunnlag og verdiarbeid

 

 

 

 

Logo_NBSTYREVEDTAK

 

Saksbakgrunn

Det bør legges større vekt på informasjon om barnerettigheter og bestemmelser, retningslinjer for ungdomsidrett og paraidrett. NIF har gitt ut flere relevante saker og videoer som vårt forbund bør spre til klubber ved hjelp av hjemmeside og sosiale medier.

 

Det bør også startes en gjennomgang av vårt eget regelverk slik at vi sikrer at dette er i tråd med – og oppdatert – i forhold til NIFs krav.

 

Se Utviklingsplan 1 – Barne- og ungdomsidrett HER og Utviklingsplan 4 – Paraidrett HER.

 

Styrevedtak i saksnr. 15/18-20

Det fremskaffes relevant informasjon fra NIF for videreformidling til klubber og medlemmer gjennom e-post, hjemmeside og sosiale medier. Generalsekretæren sikrer at vårt regelverk er oppdatert ut i fra gjeldende krav fra NIF.

 

Vedtaksdato

03.06.2018